Đang Thực Hiện

Do some data entry

Được trao cho:

denny37

pekerjaan ini akan saya kerjakan dengan baik. saya menerima komplain perbaikan bila memang ada yang perlu diperbaiki.

Rp150000 IDR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp125000 cho công việc này

loisfranklyn

A proposal has not yet been provided

Rp100000 IDR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0