Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet. I have to urgent work

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: data entry spreadsheet excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14063524

Đã trao cho:

₹600 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹950 cho công việc này

aparnakodange

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0