Đã Đóng

Do some data entry

2 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

$1500 USD trong 30 ngày
(184 Nhận xét)
6.9
heemel25

MD. SHERAZUL ISLAM Hellow, Dear Honorable Project Manager, I am Md. Sherazul Islam. I have been working as a Data Entry professional as well as SMM provider. But, now I am working as a Team membaer. They are Thêm

$1500 USD trong 5 ngày
(7 Nhận xét)
1.7