Đang Thực Hiện

Do some data entry

Được trao cho:

Rp250000 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

6 freelancer đang chào giá trung bình Rp230833 cho công việc này

Rp150000 IDR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
aquinojennylyn

Hi Client, I would like to send you a proposal in taking this project. I will do this in less than the deadlines. I also want to inform you that Typing and Encoding Datum have been my specialties since I graduated from Thêm

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rp250000 IDR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AyuRin

Saya mempunyai banyak waktu luang, saya akan membantu mengisi data spreadsheet anda ..................................................................................................................................... Thêm

Rp235000 IDR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rp250000 IDR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0