Do some data entry

Đang Thực Hiện

Đã trao cho:

jiwaacha

A proposal has not yet been provided

Rp2500000 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

18 freelancer đang chào giá trung bình Rp400864 cho công việc này

selvi24842016

A proposal has not yet been provided

Rp200000 IDR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Fristaheritaaa

A proposal has not yet been provided

Rp200000 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bakanekochan9

saya alumni / lulusan smk jurusan akuntasni di sebuah sekolah menengah kejuruan negeri di surabaya.

Rp260000 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp250000 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
FIFA25

Saya ahli di bidang Ms excel. Saya dapat menginput data di Ms word secara cepat dan benar

Rp350000 IDR trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Mintarsih

A proposal has not yet been provided

Rp300000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
twingky3

A proposal has not yet been provided

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
batutahibnu17

A proposal has not yet been provided

Rp250000 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
aponfreelance

Dear Project Requester, I have read and understood your requirement for Excel. I strongly believe I could create the same for you. Lets discuss further!

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp300000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp350000 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
muhammedparsa88

i have experience and i can work full time.

Rp150000 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
wimanesti

A proposal has not yet been provided

Rp300000 IDR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp555555 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nenawashilpa222

I have good knowledge of excel Give me chance to do your project

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0