Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 2

I have some work, in an Excel spreadsheet. I can do some data entrys.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: data typing excel work, data collection spreadsheet excel, entry data processing excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14394435

2 freelancer đang chào giá trung bình $133 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Aryapratap786

A proposal has not yet been provided

$111 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0