Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need you to fill in a spreadsheet with data.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: data research spreadsheet entry, entry data spreadsheet, membership entry data spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14401628

Đã trao cho:

₹600 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹600 cho công việc này

nathaanjt6

A proposal has not yet been provided

₹600 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0