Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet. Encoding accurate data.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: data entry spreadsheet excel, entry data processing excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Philippines

Mã Dự Án: #14404059

Đã trao cho:

₱6222 PHP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₱6222 cho công việc này

₱6222 PHP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₱6222 PHP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0