Đang Thực Hiện

Do some data entry

Được trao cho:

sanjaymardi

I hav good typing speed with 40 words per minute. I can submit project within 5days. Let me know if we can discuss further...!

₹27777 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹27777 cho công việc này

Shreta

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0