Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet. Typing, excel works

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: data entry spreadsheet excel, data entry excel works

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ghana

Mã Dự Án: #14673848

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

creativebros360

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0