Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 2

Melakukan sejumlah pekerjaan Excel Entry data ke dalam format excel beserta rumusnya

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: melakukan sejumlah pekerjaan excel, excel check data format, fnma data format excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14676195

Đã trao cho:

alebonvicini

A proposal has not yet been provided

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0