Do some data entry

Đã Trao

1 freelancer đang chào giá trung bình $555 cho công việc này

biumahmud2012

It will great pleasure if you consider me. Relevant Skills and Experience Android, Java, HTML, CSS, JavaScript, XML, UML, JSP, Bootstrap, angularJs, Database (SQL server, MySql, Oracle), Software Documentation, data e Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0