Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 2

I have some work, in an Excel spreadsheet. I want to do work in excel and word

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: entry data pdf word, data entry spreadsheet excel, excel word data entry , entry data microsoft word

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14682855

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7777 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0