Đã Đóng

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet. 1. Preparing financial statement i.e profit and loss account, balance sheet, cash flow statement.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: profit amp loss account, profit loss account posting, entry data sheet excel, profit loss account accpac

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14688258

1 freelancer đang chào giá trung bình $4444 cho công việc này

only1ls

you need accounting documents done in Excel spreadsheets Relevant Skills and Experience Advanced Excel skills, Advanced VBA skills, Advanced Macro skills, C# programming, Computer programming, SQL programming Propose Thêm

$4444 USD trong 5 ngày
(4 Đánh Giá)
3.4