Đã Đóng

Do some data entry

1 freelancer đang chào giá trung bình $4444 cho công việc này

only1ls

you need accounting documents done in Excel spreadsheets Relevant Skills and Experience Advanced Excel skills, Advanced VBA skills, Advanced Macro skills, C# programming, Computer programming, SQL programming Propose Thêm

$4444 USD trong 5 ngày
(4 Nhận xét)
3.4