Đã hoàn thành

want a excel format for calculating base price of split nse stocks

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Rajendra1887 với giá $50 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

[url removed, login to view]

i this link the method is given for calculating a stocks base price i want the bidders to find a way to calculate split and bonus issue stocks .

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online