Đã đóng

I would like to hire an InDesign Designer

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £78 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Hello we a Brighton based graphic design agency. We create brand identities for a number of global clients. Part of delivering a new identity is supplying the client with not only their printed stationery but their electronic stationery. Letterhead, PPT Template etc.

We are looking to partner with someone who can take the our designs for these documents and build them in the respective MS Office programme from our InDesign files.

We are looking for someone that has advanced knowledge of MS Office and with a good eye for detail and design.

Projects are at a adhoc basis where required.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online