Đã đóng

I would like to hire a Mobile Developer

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là Rp48950 IDR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp20000 - Rp80000 IDR / hour
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I will work on the command given to me as well do it well, including in the field of Microsoft Word, the data processing, and word ..

I promise not to let you down.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online