Đã đóng

Write some Software

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $1000 - $4000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1000 - $4000 USD
Mô tả dự án

I need 4 browser extensions for: Chrome, FF, Safari, IE,

Each extension must have the following features:

• Inject script to the page that runs before the body rendered – script will be injected per specific urls/domain rules.

• Block specific urls per specific rules

• Remove elements from page before page is being rendered

• All features rules must be configured by end-user.

Các kỹ năng được yêu cầu
Washington, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online