Đã đóng

Facebook Ads Expert

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £55 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Hello,

I am looking for a facebook specialist who can perform ads for a brand new Shopify store. The Shopify store is a general store. I have created different niche pages for the store so facebook gets valuable data for the pixels. I need to still create ad accounts for these.

I want to start you on a trial for a week and if at the end of the trial I don't hire you full time then I will compensate you for the trial.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online