Đã đóng

Facebook Ads - Maximize Audience Reach

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $48 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 CAD / hour
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Currently I am running Facebook ads for our company. We run many campaigns on Facebook Ads.

I am looking for a Facebook ads specialist to teach me, or to give his opinion on how to maximize our Facebook ads reach. To be more precise let's say we are spending 200$ on ads and we're getting a reach of up to 20K people...until which amount should we spend, or how should we approach the scenario in order to reach MORE people and to drive MORE traffic to our local business ?

This can either be a one time project, or even turn into an ongoing opportunity.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online