Còn mở

Get 100000 likes for FB and good following on twitter and you tube

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹20325 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Hi,

We are making a moving and are looking for partners who can help with social media marketing. Having limited budget at this time. Do not quote above 15000 INR. Once we see result will spend more.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online