Còn mở

Hire a Facebook Marketing Specialist

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I need some help with selling something. I have an art gallery website I just opened yesterday. I have at the moment original artwork and limited edition prints to sell framed or unframed. Drawings of different yoga asanas on pencil. Beautiful artwork. I want to get people purchasing at online store. I am currently continuing to add products and updating info, but the shop is open. thank you. I've done some online ad work for others in the past but now i don't have the time. I need to generate income and sales ASAP so I can invest in more advertising and grow sales & revenue.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online