Đã đóng

Integrate Google Analytics Code for Enhanced Ecommerce + Facebook Catalog Feed

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $29 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hi there,

We have the basic Google Analytics code installed on our website currently tracking page views. We need it upgraded to be able to use Enhanced E-commerce in conjunction with Google Tag Manager. Also, the selected Developer will upload all Facebook Event Code on our desired pages with parameters for it. The Facebook Catalog Feed generation XML needs to be embedded in the current website code in the website for detailed tracking and retargeting.

Best of luck!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online