Đã đóng

Music group needs Massive increase in Facebook Fans in all English Countries. Experts only, and references required

Dự án này đã được trao cho Desse19 với giá $111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $150 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Just completed an album, and this will be a the debut album for the group. As such, we need to get our music out everywhere, and to also show that we have many fans, tens of thousands..Need someone to create content, and help map out a strategy, and implement immediately to achieve those objectives

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online