Đã đóng

Otros

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3058 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$140 - $450 MXN
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

ONLY EXPERTS WITH PAST EXPERIENCE!

Hi, I'm looking to hire someone with past experience on shopify (you should show me your experience) send me in your bid how much it will cost me, I have a 14 day trial on shopify and I want the store to be build in less than that timeframe, If you do not have experience that I can see your I will erase your bid and not be take in consideration

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online