Otros

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $140 - $450 MXN
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

ONLY EXPERTS WITH PAST EXPERIENCE!

Hi, I'm looking to hire someone with past experience on shopify (you should show me your experience) send me in your bid how much it will cost me, I have a 14 day trial on shopify and I want the store to be build in less than that timeframe, If you do not have experience that I can see your I will erase your bid and not be take in consideration

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online