Social Media Expert

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

A freelancer to set up facebook and Instagram pages for cycling store, we will need someone to find images and post daily images – freelancer will need to be able to find photos and edit photos on photo shop and upload. Labels and branding supplied but initially the freelancer will have to find images on the internet to add to profile and promote the cycling store brand and establish cycle store media trail.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online