Đã đóng

Social Media Expert

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £53 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

A freelancer to set up facebook and Instagram pages for cycling store, we will need someone to find images and post daily images – freelancer will need to be able to find photos and edit photos on photo shop and upload. Labels and branding supplied but initially the freelancer will have to find images on the internet to add to profile and promote the cycling store brand and establish cycle store media trail.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online