Đã hoàn thành

Social Media Marketing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi riskseowork với giá $35 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

We are a new tiny web hosting company wanting to grow, we are looking for someone to lead our facebook and twitter page and market our product. We are looking for an experienced person to drive traffic for sales. we are not looking for Fake "Likes" and fake traffic the main goal is to get more hosting clients.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online