Đã hoàn thành

Social Media Marketing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi riskseowork với giá ₹1500 INR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I want to market my online business

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online