Social Media Marketing

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 39

Mô Tả Dự Án

Im looking for an offer for social media marketing that include all aspects of the social media.

your offer need to show me what you will do, the reports you will provide and the budget offered.

offer will need to include google paid ads and SEO

you need to show past job and reports done as an example

our target clients with be international so several languages needed to promoted

please offer presentation as this will be submitted to our management for approval

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online