Đã đóng

Social Media Marketing

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $161 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Im looking for an offer for social media marketing that include all aspects of the social media.

your offer need to show me what you will do, the reports you will provide and the budget offered.

offer will need to include google paid ads and SEO

you need to show past job and reports done as an example

our target clients with be international so several languages needed to promoted

please offer presentation as this will be submitted to our management for approval

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online