Đã đóng

Social Media Marketing

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $181 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Need someone to create and schedule facebook posts. Also do the same for instagram. It would be a plus if you know how to do facebook ads. We need someone to generate more traffic on our website and get more likes on Facebook and Instagram. Create Content for posts and ad writing

Required info

Give me pages you have managed and created content for.

How much you charge to manage Facebook and instagram pages?(by hour or by page Per month)

What experience you have with facebook ads if any?

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online