Social Media Marketing

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

I want to create a or some social media adverts for advetising home decor and furniture products and I want to target users who like two main competitors. So I need to know if there is a way of doing this. This can then be used to drive further campaigns to get more likes and shares from our facebook page.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online