Đóng

Social Media Marketing i need 100 thousands Arab for each of my FB page, Twitter and instagram

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $233 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hi,

i need 100,000 thousands real Arab likes for my facebook page

Like must be real and does not go down after a while

payment will be release after one week of reaching 100,000 to make sure the numbers will not go down

also i need 100 thousands arab followers in Twitter

and 100 thousands Arab followers on instagram

please note that the 100,000 followers will be counted above the current number or followers which we have.

if you have ready page or user id with followers you can offer it too.

the bid will be for all together.

100K for FB likes

100K Twitter followers

100K Instagram

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online