Đã đóng

Social Media Virtual Assistant Required

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $6 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I am looking for a Social Media Virtual Assistant to run an existing and establish new social media profiles which will need to be actively posting daily (most likely use of automated posting will be fine so will need to spend around 2 hours per day setting up tweets for all of the accounts which you will be looking after).

You must speak clear and fluent English as all tweets will need to be posted in English.

Further details will be provided to potential applicants.

Must be available to setup tweets between 9 - 11am GMT

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online