Đã đóng

social media marketing

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1385 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 AUD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I produce and host a Youtube show that keeps me very busy. I do not have the time to work on promoting the Youtube channel for the show and I am not an expert on Youtube. I am looking for an expert who can get the Youtube channel very popular. I am looking for a long term deal here. If you'd like to have fun and make some money growing a Youtube channel for a new comedy show contact me. The show has been on TV for the past two years but due to community TV being shut down, it will no longer be on TV. It's only platform is Youtube. It's a comedy show called 'The Kink'. Click link below if you'd like to see what its about:

[url removed, login to view]

I am looking for someone to work on this youtube channel for long term and get it many views and subscribers.

Thanks, Andy.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online