Đã đóng

I would like to hire an eBay Professional

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1103 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

YOU MUST LIVE IN ADELAIDE AUSTRALIA

I have a large project that I am needing help with, currently I am moving house and everything has to go as I'm shifting from Australia to Hong Kong and won't have room for any of it, so I am needing to entrust someone to work on my behalf of what I don't achieve to sell up until the 28th to please take over and sell things, and meet with people for me. Things ranging from as large as a car, to as small as a sauce pan. The contents of my entire home need to be sold.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online