Make simple recycled shopping bags from jeans

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $70 - $100 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

I need a very simple costume made recycled shopping made from jeans or any similar recycled material. They must be extremely easy to make and manufacture, as in less than 15 minutes. Retail price for each bag must be between $3-5 dollars. I expect from 15-20 bags and your price must include the additional shipping to my location. This overall project can be discussed further. Attached is an example of the bag.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online