Wardrobe Revamp - dressmaker/tailor required

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $3000 - $5000 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

Looking for a dressmaker who can help me with project 'Wardrobe Revamp'. This will involve designing and making an entire new wardrobe from some existing ideas and creating new designs / ideas. Some of the desired designs are designer clothes that will possibly require importing fabric / embellishments from other countries. Request further details and images.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online