Đã đóng

chemist to formulate a solution

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2901 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I am looking for a chemist to formulate a specific type of wood finish solution. In addition to devising and testing the formula, I will need an actual sample shipped to me from the chemist .Experience in this type of work is required. You will need experience in solvents, varnishes, shellac etc. I would like to have this work completed within 20 days.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online