chemist to formulate a solution

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $3000 - $5000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

I am looking for a chemist to formulate a specific type of wood finish solution. In addition to devising and testing the formula, I will need an actual sample shipped to me from the chemist .Experience in this type of work is required. You will need experience in solvents, varnishes, shellac etc. I would like to have this work completed within 20 days.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online