Còn mở

fashion design - 21/04/2017 02:30 EDT

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $3946 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2000 - $6000 HKD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Hi,

I need a womenswear designer with production experience for fashion line.

I was initially thinking of having a few set designs and building on that, tweaking etc, adding newer designs according to trends and sales. The designer will have to be able to seek the trends and have a similar vision to myself as it is a long project with continuous dedication, so we should also build a good, trustworthy relationship.

Please could you provide costing based on the above.

Once we have agreed, we can arrange a call to discuss more in detail if possible.

Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online