fashion pattern

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách RM825 - RM2475 MYR
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

fashion new design through out of mind

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online