Đã đóng

pattern maker -- 2

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $403 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Need patterns and samples made for 4 apparel concepts, very easy and can be based off of existing apparel:

- Hoodie

- T-shirt

- Crewneck sweater

- Lined windbreaker/jacket

I will provide you with fabric, and we can work together to come up with the fits for sizes small, medium, and large. All you need to do is design the patterns (Which you can base off of apparel that I already own) and create the samples! (Only one medium-sized prototype of each). The products will have to be up to industry standard and require embroidery so you will need to have a serger and embroidery machine in your sewing kit. Thanks! :)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online