Còn mở

water cooler painter

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là Rp237500 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp100000 - Rp300000 IDR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

i need a design for scarf, the theme can be flowers, animals, or abstract

the size of picture is 30cmx30cm. i need minimum 10 design a month. thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online