I would like to hire a Fashion Model

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $12 - $30 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

Looking for freelance models for a startup cosmetic product.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online