Đang Thực Hiện

Analyse charts for forex trading

Only bid if you know the forex trading! Someone to help analyse charts using top down analysis. Should take 30-45 mins.

Kỹ năng: Economics, Tài chính, Nghiên cứu tài chính

Xem thêm: web forex charts site, use linux trading forex, trading forex linux, flash forex charts, trading forex ukraine, forex charts homepage, forex charts generated, fake forex charts, forex charts, tradestation trading forex system, forex charts flash, tradestation trading forex systems, trading forex

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Bradford, United Kingdom

Mã Dự Án: #14672849

Đã trao cho:

£18 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình £25 cho công việc này

£23 GBP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
adebusoyeolaleye

I'm a Forex expert Relevant Skills and Experience Forex trader Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

£35 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0