Đã đóng

Looking to hire someone who has knowledge in Finance

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $44 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$40 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I want to hire someone who has knowledge in Mathematical finance. I would like to discuss some details before hiring. If this projects goes well then it will be a long term work.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online