Looking to hire someone who has knowledge in Finance

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $40 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

I want to hire someone who has knowledge in Mathematical finance. I would like to discuss some details before hiring. If this projects goes well then it will be a long term work.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online