Còn mở

corporate finance expert -- for quiz -- 4

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $83 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Need someone to help me with 30 mins online quiz.

has to be expert who knows US financial aspect.

It has to atleast 2 people working together so that one can solve and another can check.

just 30 minutes and 10 short quiz

Need every week

Just 20 mins work each week - $10

If its a 1 hr quiz- we will pay $20

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online