Đã Đóng

Product design and analysis

4 freelancer đang chào giá trung bình $29444 cho công việc này

$38888 USD trong 10 ngày
(19 Nhận xét)
4.4
$38888 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
3.4
omarsheriff94

A proposal has not yet been provided

$20000 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shinoop

Please check my portfolio in the below link [login to view URL] I am an designing engineer with master degree in industrial engineering ,have experience in all Thêm

$20000 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0