Còn mở

Design a T-Shirt

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹23074 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Painting, painting

photography

prop design.

animation 

Art Conservation

Architechture

Fine artists

photographers

designer craftspeople (e.g. jewellery designers, silversmiths and woodworkers)

Graphic designers

web design

book design in the publishing industry,

packaging design for the food and drink industry

architects

product designer

landscape designers

 spatial designers

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online