Đóng

Flash Consulting

Dự án này đã được trao cho webrains với giá $96 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $100 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Proceeding with some Flash development. Tired of wading through forums and banging my head on documentation (or no documentation as the case may be). Justv want to ask some questions and exchange source with an expert.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online