Đã hoàn thành

Update video within CS6 Flash file

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jabaz007 với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $25 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I have a flash file that has contains linked images to two different youtube videos. The two linked images need to be replaced with a single linked image. SWF is attached (see the Video car in the train). The .fla file was done with CS6 and will be provided (along with the image and new video URL) for winning bidder.

Please note: ***Freelancer should have Flash for CS6 to work on this file*** Please confirm you can do this and provide the new file in CS6 format before bidding. Thanks!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online